Thursday Dec 14, 2023

7. Det som sitter i väggarna

Idag pratar Robin och Sofia om uttrycket ”det sitter i väggarna”. Robin tror att det är målfärg. Men vad ska vi göra med människor, attityder och kulturer som bildar dåliga mönster?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320